Kendriya Vidyalaya NKJ Katni
Phone: 07622237342Email: nkjkatnikv@gmail.com
 
केन्द्रीय विद्यालय एन के जे कटनी
 
Kendriya Vidyalaya NKJ Katni
CBSE AFFILIATED
 
Welcome to Kendriya Vidyalaya New Katni Junction Katni. Happy Republic Day
TEACHER ACHIEVERS
 KVS Regional Incentive award 2013-PGT (Hindi)-2014

Dr. R.C. Sharma-Dr. R.C. Sharma PGT(Hindi) Was Awarded with KVS Regional incentive Award for the year 2013. Award was given on 11.01.2014 at KV no. 1 GCF Jabalpur-KVS Regional Incentive award 2013
 KVS Regional Incentive award 2013-PGT (Hindi)-2014

Dr. R.C. Sharma-Dr. R.C. Sharma PGT(Hindi) Was Awarded with KVS Regional incentive Award for the year 2013. Award was given on 11.01.2014 at KV no. 1 GCF Jabalpur-KVS Regional Incentive award 2013
 KVS Regional Incentive award 2013-PGT (Hindi)-2014

Dr. R.C. Sharma-Dr. R.C. Sharma PGT(Hindi) Was Awarded with KVS Regional incentive Award for the year 2013. Award was given on 11.01.2014 at KV no. 1 GCF Jabalpur-KVS Regional Incentive award 2013
 PGT (Hindi)-2014

Dr. R.C. Sharma-Dr. R.C. Sharma PGT(Hindi) Was Awarded with KVS Regional incentive Award for the year 2013. Award was given on 11.01.2014 at KV no. 1 GCF Jabalpur-KVS Regional Incentive award 2013