Kendriya Vidyalaya NKJ Katni
Phone: 07622237342Email: nkjkatnikv@gmail.com
 
केन्द्रीय विद्यालय एन के जे कटनी
 
Kendriya Vidyalaya NKJ Katni
CBSE AFFILIATED
 
Welcome to Kendriya Vidyalaya New Katni Junction Katni.
CHAIRMAN
 Chairman Message

Chairman Message
 Shri V. Anand-Sr.D.M.E.(Diesel)

-1980-03-12-1982-10-05
 Shri A. K. Saxena-Sr.D.M.E.(Diesel)

-1982-10-14-1982-12-15
 Shri V. Anand-Sr.D.M.E.(Diesel)

-1966-12-15-1983-07-02
 Shri D. K. Saraf -Sr. D.M.E. (Diesel)

-1983-07-02-1985-10-12
 Shri S. K. Ghosh-Sr. D.M.E. (Diesel)

-1985-10-18-1985-11-18
 Shri D. K. Saraf-Sr. D.M.E. (Diesel)

-1985-11-18-1986-10-21
 Shri G. C. Agrawal-Sr. D.M.E. (Diesel)

-1986-11-10-1989-09-26
 Shri E. S. Marcas-Sr. DME(D)

-1989-09-26-1990-10-27
 Shri A. K. Sharma-Sr. D.M.E. (Diesel)

-1991-01-04-1993-12-07
 Shri Vindyachal singh-Sr. D.M.E. (Diesel)

-1993-12-07-1996-04-18
 Shri Amit Agarwal-Sr. D.M.E. (Diesel)

-1996-04-19-1998-06-18
 Shri Uday Barwankar-Sr. D.M.E.(Diesel)

-1998-06-18-2001-03-27
 Shri Niraj Kumar-Sr.D.M.E.(Diesel)

-2001-03-27-2003-04-03
 Shri Manish Agarwal-Sr. D.M.E.(Diesel)

-2003-04-04-2006-05-29
 Shri Rajneesh Tomar-Sr. DME(D)

-2006-05-29-2010-09-02
 Shri S.K. Bhandari-Sr. DME(D)

-2010-09-03-2011-05-18
 Mr. Suman Kumar Tanti-Sr. DME(D)

Chairman E-mail : srdme_nkj@hotmail.com
Chairman phone : 07622237179
Chairman Fax : 07622237179
-2011-05-18-0000-00-00

 Mr. SK SETHIYA-VMC Chairman

-2015-08-24-0000-00-00